Ενδιάμεση Πιστοποίηση

Στις 10 Δεκεμβρίου 2013 έγινε η Ενδιάμεση Πιστοποίηση Έργου NANOREDSOL στην Αίθουσα Συναντήσεων του ΕΤΕΣΑ/ΙΔEΠ.