Βραδιά του Ερευνητή 2012

Στια πλαίσια της Βραδιάς του Ερευνητή που διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν σε αφίσα η τεχνολογία του NANOREDSOL. Θέμα του πόστερ ήταν 'Τα Ηλιακά καύσιμα : Καθαρή ενέργεια για το αύριο'