Εναρκτήρια Συνάντηση

Στις 25 Φεβρουαρίου 2011, έγινε η πρώτη συνάντηση των εταίρων του NANOREDSOL στην Αίθουσα Συναντήσεων του ΙΤΧΗΔ