Κωνσταντόπουλος Γ. Αθανάσιος

Συντονιστης του εργου

Address:
6° χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
Θεσσαλονίκη
57001
Telephone: 2310 498192
Fax: 2310 498190
http://apt.cperi.certh.gr/